V, MP, KD, FP och VF hade gemensamt lagt motionen om att effekterna av den vindkraft som finns i kommunen i dag ska utvärderas. I motionens andra punkt ville de fem partierna införa en komplettering i vindbruksplanen när det gäller avstånd till bebyggelse, enligt motionen bör det vara minst tio gånger verkets höjd.

Kommunstyrelsen klubbade igenom första delen av motionen, men valde att avslå den andra delen.

I fullmäktige försökte Jan Johansson (VF) vinna gehör för motionen som helhet genom att föreslå återremiss.

– Hela poängen med återremissen var att få igenom del två. Jag anser att det är ett beslut för kommande fullmäktige, vi har en helt ny situation efter valet, säger han.

Men förslaget fick inte den effekt som Johansson hoppats på.

– Det blev ju tumult där framme. Och sen vägrade ordförande att ta upp återremissyrkandet.

Annons

Johansson har nu gått vidare med ärendet genom att konsultera SKL:s jurister. Efter att ha tittat på ärendegången konstaterar chefsjurist Staffan Wikell i ett mejl att återremissyrkandet skulle behandlats under mötet.

Kan överklagas

Det finns nu möjlighet att överklaga, något sådant beslut har Jan Johansson dock inte tagit ännu.

– Det får vi diskutera ihop med övriga motionärer hur vi ska göra. Det är inte så att just vi behöver överklaga, det kan vem som helst göra, det finns ju väldigt många vindkraftsmotståndare där ute, säger han.

– Vi får se hur det går. Jag är inte ute efter att bråka, däremot vill jag att det ska behandlas korrekt.

Jan Johansson är övertygad om att återremissen hade gått igenom.

– Det behövs en tredjedel av rösterna så det hade vi klarat, vid voteringen blev det 28-16, säger han.

Han sticker inte under stol med att han anser att det får vara nog med vindkraftsutbyggnad i kommunen.

– Jag har muntligen fått veta att den energimängd som var tänkt att produceras i kommunen är uppnådd. Fler vindkraftverk omöjliggör en utveckling av bygderna och skapar osämja och konflikter.

Det finns nationella mål att vindkraften i Sverige ska byggas ut. Bör inte Vetlanda vara med och bidra till det?

– Det har vi väl varit. Det är ingen av oss som avstyrkt vindkraftsparken i Lemnhult. Men ska Vetlanda kommun lägga en död hand på all annan utveckling i kommunen när vi ändå uppnått det energimål vi satt upp.