Varför ska en förstagångsväljare rösta på ditt parti?

– Våra ledord är trygghet, medmänsklighet, utveckling och valfrihet. Moderaterna i Tranås jobbar för att kommunen ska växa. Med fler invånare får vi en mer levande kommun med ökat utbud inom alla områden. Det gynnar både staden och landsbygden.

Anders Wilander

Ålder. 59 år.

Vilket uppdrag vill du ha? Ordförande i kommunstyrelsen.

Vem ska bli kommunalråd..

Anders Wilander

Ålder. 59 år.

Vilket uppdrag vill du ha? Ordförande i kommunstyrelsen.

Vem ska bli kommunalråd? Jag.

Viktigaste frågan. Inför valet är det att vara så aktiv som möjligt. Vi har levt upp till det vi sagt, därför är det realistiskt att Moderaterna går framåt i valet.

Vilka är de tre viktigaste frågorna ni drivit igenom den senaste mandatperioden?

– Tillväxtmålet har högsta prioritet och vi ökar i befolkning. Det är en överlevnadsfråga för Tranås. Vi har bibehållit en ekonomi i balans med överskott varje år utan att höja skatten. Vi har också visat att vi vågar satsa på de mjuka sektorerna vård, skola och omsorg. Dessa verksamheter får 83 procent av budgeten och det är en tydlig signal från oss vad vi anser vara viktigt.

Hur ska ni hantera de höga kostnaderna för försörjningsstöd?

– Kostnaderna måste ner. Vi ska jobba med varje enskild individ och hitta andra vägar till försörjning. Det kommer alltid att finnas ett visst behov av försörjningsstöd men vi kan inte acceptera att ungdomar använder bidraget som en livsstil. Fullt friska människor ska inte ha försörjningsstöd mer än i extrema situationer i livet. De måste motiveras till arbete. Det kan också vara så att vissa ska ha ersättning från Försäkringskassan, inte socialtjänsten.

Hur kan fler jobb skapas i Tranås?

– Jag hoppas att vi erbjuder ett klimat som gör företagande i Tranås intressant. Vi rankas också högt i mätningar av företagsklimatet. Från kommunens sida ska vi vara behjälpliga med bygglov, detaljplaner och bra pendlingsmöjligheter. Det finns inga genvägar utan bara hårt arbete.

Ge oss tre skol- och barnomsorgslöften?

Annons

– Vi ska investera i kvarteret Läroverket, minska barngrupperna i förskolan och bygga fler nya förskolor.

Hur jobbar ditt parti för tillväxtmålet?

– Vi ser till att exploatera nya områden för bostäder. På så vis får vi ökad inflyttning. Vi vill också vara offensiva och uppmuntra företag att investera i kommunen. Ett exempel är ju att Västkuststugan har byggt lägenheter i centrala Tranås. Det är viktigt att hela tiden marknadsföra Tranås utåt.

Vilka partier vill du samregera med?

– Egen majoritet skulle jag gärna se men jag trivs jättebra med de allianspartier som vi samarbetar med nu, inte minst Miljöpartiet. De har gett mig en grönare touch på politiken.

Ge oss tre löften om äldreomsorgen?

– Vi ska bibehålla kvalitén och utveckla den. Vi jobbar för fler utförare så att vårdtagarna kan välja själva. Vi ska också investera i ett nytt äldreboende.

Vilka investeringar vill du göra under nästa mandatperiod?

– Vi ska satsa på kvarteret Läroverket och Moderaterna vill även bygga en ny idrottshall som hänger ihop med simhallen. I övrigt är det viktigt att förverkliga de satsningar som finns med i stadsvisionen.

– Östanåparken är en oslipad diamant som kommunen, antingen tillsammans med markägaren eller genom förvärv eller arrende, borde göra mer tillgänglig. Det vore grymt spännande och ett lyft för hela kommunen att med relativt enkla medel göra det till ett äventyr att vistas i parken.

Får Moderaterna fler eller färre röster efter Reinfeldts uppmaning att vi ska öppna våra hjärtan för flyktingar?

– Jag tror att svensken är så klok att vi får fler röster.