Historiskt sett har Oskarshamnsjärnvägen aldrig varit någon ekonomisk framgång och det var kanske ingen tillfällighet att NOJ i folkmun översattes med "Nästan Oduglig Järnväg".

I december 2011 blev det efter åtskilliga års uppehåll åter möjligt att åka hela sträckan Nässjö-Oskarshamn med länstrafikens tåg. KLT i Kalmar och JLT i Jönköping samarbetade för att få till stånd en interregional anknytning från ostkusten till Södra stambanan. Tre tågpar per dag sattes in.

Resultatet blev inte bra.

Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg på länstrafiken i Jönköping har gjort resandeundersökningar och funnit att det i genomsnitt bara är fem resenärer per tur mellan Hultsfred och Oskarshamn. På delsträckan Eksjö-Hultsfred är genomsnittet 17 resenärer och mellan Nässjö och Eksjö 30.

Buss österut

Konsekvensen av detta är att länstrafiken efter tid tabellskiftet i december lägger ner tågtrafiken mellan Nässjö och Oskarshamn men förtätar pendeltågens avgångstider mellan Eksjö och Nässjö, där behovet är störst.

Annons

Folk som pendlar mellan Eksjö och orterna österut får ta bussen. Alltså inga persontåg mellan Eksjö och Mariannelund från och med tågtabellsskiftet i december.

Det blir billigare och mera miljövändligt, uppger Sjöberg och berättar att det inte är försvarligt ur miljösynpunkt att köra med nästan tomma dieseldrivna motorvagnar när det går att lösa behovet för resenärerna med landsvägsbussar som drivs med miljövänlig biodiesel.

Den ekonomiska aspekten är heller inte försumbar. Länstrafiken i Jönköping sparar åtta miljoner på att lägga ner tågtrafiken på banan, pengar man i stället satsar på ökad trafik där behovet är störst, säger Sjöberg.

From förhoppning

När tågtrafiken återinsattes i december 2011 var förhoppningen att tågens tidtabell skulle kunna synkroniseras på ett bra sätt med färjorna till Gotland. Detta visade sig vara en from förhoppning.

Den som i fortsättningen absolut vill åka tåg till Oskarshamn från Nässjö kan lättast göra det genom att ta tåget till Linköping och därefter Stångådalsbanan söderut mot Kalmar.

Beslutet i Jönköpings länstrafik applåderas inte av KLT:s styrelseordförande Ulf Nilsson, att döma av ett uttalande i Barometern. Nilsson är mycket kritisk mot att "logistikorten" Nässjö tackar nej till förbindelsen österut.

NOJ