Av de 70 företag som deltog i Tranås Uniteds undersökning svarade hälften att det är ganska svårt att hitta personer med rätt kompetens. Var tredje svarade att det är mycket svårt.

Samtidigt står så många som hälften av dem inför behov av nyanställning inom det närmaste halvåret. Tillväxt och pensionsavgångar är de främsta anledningarna till att företagen växer på personalsidan.

Bristyrken

Bland bristyrkena i Tranås kan nämnas ingenjörer, produktionspersonal, lärare, kockar, ekonomer, säljare och personal inom vård och omsorg.

Vad är det viktigaste Tranås United kan bidra med?

– Det mest konkreta just nu är yrkes-SFI som drar igång inom någon vecka, säger vd:n Tore Lindström. Det sker i samarbete mellan oss, Arbetsförmedlingen och Vux Tranås, med 15 personer i första omgången Deltagarna gör praktik tre dagar i veckan och läser svenska två dagar.

Måste kunna svenska

Annons

85 procent av företagen svarar i enkäten att goda kunskaper i svenska är viktigt för att kunna få ett jobb.

– Språket är knuten, man måste kunna hantera svenskan, säger Tore Lindström.

Hans bedömning är att yrkes-SFI kommer att växa till något stort i Tranås.

– Här finns outnyttjad kompetens, samtidigt som företagen behöver personal.

På mässor

Men det är inte hela lösningen. Tranås United försöker också ragga folk till Tranås, bland annat via kompetensförsörjningsmässor. Ett hinder kan vara bristen på bostäder och där jobbar Boplats Tranås med att få fler investerare att bygga i Tranås.

Vettiga kommunikationer för pendlare är också alltid aktuellt. Tore Lindström berättar att bolaget exempelvis har träffar med SJ om förbättrade förbindelser.

– Kompetensförsörjning, bostäder och kommunikationer var de tre viktigaste områdena som lyftes fram i enkäten. Vi anade att det skulle bli så, men det är alltid bra att få det bekräftat.

Fotnot: SFI står för svenska för invandrare.