I oktober hölls ett sammanträde om haveriet i vindkraftsparken i Lemnhult för exakt ett år sedan. Värd för mötet var Statens haverikommission vars utredningsledare Alexander Hurtig då nämnde att ett besked om vad som låg bakom olyckan skulle kunna komma innan jul.

”Vi gör en säkerhetsutredning och det handlar om att försöka förhindra att detta händer igen”, sa han då.

Nu meddelar Hurtig att rapporten kommer att dröja. ”Vi hade en målsättning som vi inte nådde men egentligen handlar detta inte om en fördröjning utan det här är ett komplext arbete som tar tid. Vi håller fortfarande på att hämta in synpunkter från de mest inblandade”, säger Hurtig.