I Ängaryd, intill idrottsplatsen, får Verold AB bygglov för fyra parhus med totalt åtta marklägenheter. Området har tidigare tillhört Ängaryds IP men en ny detaljplan öppnar för bostäder.

På Spolgatan mot Norraby har Lövsta Trähus beviljats bygglov för tre enbostadshus. Här planeras för tvåvåningsvillor.

— Det är bra att vi kunnat bevilja bygglov. Satsningarna ligger helt i linje med målsättningen om fler bostäder i Tranås, kommenterar bygg- och miljönämndens ordförande Mats Holmstedt (M).