På Storgatan 7 finns den så kallade nämndhustomten. Där föreslår en man i Tranås att kommunen uppför hyreshus om fyra våningar med försänkt parkeringsgarage.

”Tomten är en skamfläck sedan länge”, konstaterar mannen i sin skrivelse.

Han föreslår även att kommunen köper industritomterna utmed Kanalgatans båda sidor för att där bygga hyreshus om två till tre våningar.

Avslutningsvis hänvisar mannen till Mjölby kommun som han menar bygger på gamla industritomter. ”Mjölby har ett positivt inflyttande på 188 personer under första halvåret 2017”, påstår mannen.

Köp för tre miljoner

Tranås kommun köpte tomten, som består av fastigheterna Plogen 12, 13 och 14, av Tranåsbostäder i fjol. Enligt Tranåsbostäders årsredovisning var prislappen tre miljoner kronor.

— Vi vill att något ska hända. Därför har vi engagerat arkitekter som ska titta på hur man ska kunna bygga så nära järnvägen. Samtidigt vill vi ha en stadsmässig byggnation, berättar Tom Johannesen, mark- och exploateringsansvarig i kommunen.

Mikael Argus är projektledare på tillväxtavdelningen och han berättar att detaljplanen för aktuella tomter måste ändras.

— Den gällande planen medger bland annat industri, men dessa byggnader har rivits och i dag är det en parkeringsyta. För att ens få till bostäder eller annan service måste detaljplanen ändras.

Annons

— Vi har inte börjat med det ännu, utan just nu håller vi på med förberedande undersökningar. Det är en del frågor som måste klargöras innan man kan bygga bostäder i kombination med handel eller annan service.

Problem med buller

Bullerproblematiken på platsen är en sådan sak som måste undersökas närmre. Som Johannesen redan nämnt så är detta något som arkitekter tittar på för tillfället i en bullerutredning, hur man kan bygga på ett effektivt och bra sätt. Det genomförs bland annat en miljöteknisk undersökning.

— Det har faktiskt visat sig vara bättre än man kan tro på platsen, trots tidigare verksamheter. Sedan genomförs en geoteknisk undersökning där vi borrar och tar prover och tittar på markens beskaffenhet.

Argus förklarar att det är många delar att ta hänsyn till, bland annat är Trafikverket en part i det hela i och med stambanan.

Tror ni att det blir svårt att hitta någon som vill bygga på tomterna i ett senare skede?

— Vi tror inte det, den är så pass central. Det bör finnas ett intresse. Får man en byggnation där så täcker man dessutom igen ett hål och hindrar buller från att komma in på Storgatan.

— Huruvida det ska bli bostäder eller annan verksamhet, så långt har vi inte kommit i projektet ännu. Utan nu handlar det om hur vi kan få igenom detaljplanen. Framöver, när vi kommit lite längre, har vi en dialog inom kommunen om vad det är vi vill bygga där.

När kan ni påbörja arbetet med detaljplanen?

— Svårt att säga i dagsläget. Det är så många projekt som rullar. Den här hösten kommer vi nog att jobba med de här första delarna och se vad vi får fram för förslag. Det kanske blir i början av nästa år, det är osäkert än så länge.

På parkeringsplatsen där Östra Järnvägsgatan och Nygatan går ihop ska det byggas 54 bostadsrätter. Med det försvinner flera parkeringsplatser, vilket så även är fallet när, och om, det byggs på nämndhustomten.

— Det försvinner inte ytterligare parkeringsplatser i ett nafs, det kommer att dröja innan det blir någon byggnation.

— Men det finns med i tankarna, att kika på parkeringsplatser i ett större sammanhang, avslutar Mikael Argus.