Regeringens särskilda utredare Anna Tansjö har haft ett tydligt uppdrag: Ta ställning till om kroppsvisitation vid högskoleprovet kan införas. Frågan som ska besvaras är om syftet med visitationen, det vill säga att förhindra fusk, väger tillräckligt tungt. Skyddet mot kroppsvisitation är grundlagsfäst och undantag kräver starka skäl.

Utredningen tillsattes sedan det uppdagats att det gick att köpa sig ett bra provresultat. Ett företag förmedlade mot betalning rätta svar muntligt till fuskarna, via små öronsnäckor som var anslutna till mobiltelefoner via trådlöst nätverk. På detta sätt har ett antal fuskare antagits till läkarprogrammet, juristprogrammet och andra prestigeutbildningar.

Om utredningen kommit fram till att kroppsvisitation är acceptabelt har den också ett förslag på hur stor andel av provlokalerna som ska omfattas. Högskoleprovet skrivs av tiotusentals personer i lokaler över hela landet, två gånger per år, så ett urval måste göras.

Utredningen ska också ta ställning till om tips om fusk ska sekretesskyddas, så att anmälaren får förbli anonym.

Anna Lena Wallström/TT

DETTA HAR HÄNT: Universitets- och högskolerådet (UHR) fick de första indikationerna om organiserat fusk hösten 2015. Ett år senare blir det en brottslig handling att använda otillåtna hjälpmedel under ett högskoleprov. Dessutom kan provfuskare stängas av från provet i två år. Våren 2018 gör polis och Ekobrottsmyndigheten tillslag under pågående prov, och hösten 2018 väcks åtal mot både fuskförmedlare och fuskköpare. I januari i år dömdes tre män bakom ett företag, som sålde fuskmöjligheten, till fängelse. Även flera andra med koppling till verksamheten dömdes, liksom 23 personer som köpt fuskpaketen. Den 18 juni meddelade Göta hovrätt att rättegången måste tas om, då juristdomaren i Norrköpings tingsrätt varit jävig och domen därmed undanröjs. Parallellt med den rättsliga prövningen har UHR granskat företagets kundlistor och så här långt återkallat totalt 134 högskoleprovsresultat och stängt av 90 personer från nya prov. Källa: Ekobrottsmyndigheten, UHR, med flera.

DETTA HAR HÄNT: Universitets- och högskolerådet (UHR) fick de första indikationerna om organiserat fusk hösten 2015. Ett år senare blir det en brottslig handling att använda otillåtna hjälpmedel under ett högskoleprov. Dessutom kan provfuskare stängas av från provet i två år. Våren 2018 gör polis och Ekobrottsmyndigheten tillslag under pågående prov, och hösten 2018 väcks åtal mot både fuskförmedlare och fuskköpare. I januari i år dömdes tre män bakom ett företag, som sålde fuskmöjligheten, till fängelse. Även flera andra med koppling till verksamheten dömdes, liksom 23 personer som köpt fuskpaketen. Den 18 juni meddelade Göta hovrätt att rättegången måste tas om, då juristdomaren i Norrköpings tingsrätt varit jävig och domen därmed undanröjs. Parallellt med den rättsliga prövningen har UHR granskat företagets kundlistor och så här långt återkallat totalt 134 högskoleprovsresultat och stängt av 90 personer från nya prov. Källa: Ekobrottsmyndigheten, UHR, med flera.