Då media rapporterat om turerna kring avskedandet av Tranås kommundirektör Karin Semberg, sägs det att kommunstyrelsen var enig förutom SD, som valde att inte delta i beslutet.

För allmänheten kan detta lätt uppfattas som att sju partier stod bakom avskedandet. Därför är ett klargörande på sin plats:

VÄNSTERPARTIET OCH MILJÖPARTIET har inga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. Vänsterpartiet har insynsplats, och Miljöpartiet har en ersättarplats. Dessa var dock inte kallade till det extra mötet, då beslutet togs. I verkligheten är det alltså endast fem partier som står bakom avskedandet. V och MP har ingen del i detta.

Mötet, som för övrigt ägde rum efter att kommunalrådet Anders Wilander på eget bevåg avskedat Semberg, skedde på initiativ av oppositionsrådet Mikael Stenquist. Han kallade då endast in ordinarie ledamöter.

PÅ EN FRÅGA om detta hävdar Wilander att det var i sin ordning, men ett samtal med SKL:s jurist ger klart besked: Även ersättare och de som har insynsplatser måste kallas, även till extrainsatta möten. Vi hade inte rösträtt, men borde fått vara med och lyssna. Rätt skall vara rätt.

Karin Sissek

Vänsterpartiet

LÄS MER: Saxfeldt lämnar politiken: ”Min lojalitet är försvagad”

Annons

LÄS MER: Saxfeldt: ”Helt uppåt väggarna fel”

LÄS MER: Kommundirektören tvingas lämna sin tjänst