En omfattande vattenläcka uppstod i Tranås på tisdagseftermiddagen, i närheten av järnvägsundergången vid Coop. Det var i samband med ett fjärrvärmearbete i korsningen Hubbarpsvägen-Ängarydsgatan som olyckan var framme och en vattenledning råkade grävas av. De båda vägarna fick stängas av för all genomfartstrafik.

Kommunen gick snart ut med en uppmaning till alla kommuninvånare om att koka kranvattnet som antingen ska drickas eller användas till mat. Två nödvattentankar placerades även ut, utanför Ängaryds- och Junkaremålsskolan för de hushåll som blev helt utan vatten på grund av tryckfall i ledningsnätet.

Hastigheten på vattenflödet ökade i ledningsnätet, vilket innebär att vattnet kan vara missfärgat på grund av höga järn- och manganhalter.

Väntar på provsvar

Läckan åtgärdades på tisdagskvällen och prover på vattnet har tagits. I väntan på resultaten kvarstår rekommendationen att koka vattnet innan användning. Flera vattentankar har placerats ut, men dessa är avsedda till verksamheter som är i behov av större volymer dricksvatten, exempelvis äldreomsorg samt ett läger i Bredstorp.

Annons

Tankarna ställs ut under förmiddagen vid Junkaremålskolan, Ängarydsskolan, Stoeryd, Bredstorp, Idrottshuset, Brunnsparken och Torget, samt i Säby vid kyrkan, i Sommen vid förskolan, i Gripenberg vid skolan och Linderås vid skolan.

Relaterat: Vattenläcka i Tranås – undergång är avstängd
Relaterat: Kommunens uppmaning efter läckan i Tranås: Koka dricksvattnet