I april 2014 beslutade kommunstyrelsen att skyltar skulle sättas upp på tre ställen vid infarterna till Aneby. En av de tänkta platserna var intill riksväg 32, nära korsningen vid Blå grindarna.

Dock blev det nobben från länsstyrelsen. Ingen av skyltplaceringarna godkändes. Myndigheten ansåg att välkomsttavlorna skulle hamna för nära korsningar och därmed innebära ett hot mot trafiksäkerheten.

Revidering

Kommunen gjorde en revidering av skyltplaceringarna och den här gången sa länsstyrelsen ja.

— Men det var inga roliga platser, tavlorna skulle hamna för långt från infarterna till Aneby, säger Ola Gustafsson, näringslivsansvarig på Aneby kommun.

Annons

Beslut togs att skyltarna trots allt skulle upp, till en kostnad av 300 000 kronor. S-gruppen tyckte dock att det var bortkastade pengar och reserverade sig.

Av olika anledningar har välkomsttavlorna aldrig kommit upp. Nu föreslår allmänna utskottet att kommunstyrelsen ska upphäva beslutet om skyltarna.

Förslaget är att de 300 000 kronorna i stället satsas på att göra verklighet av ett medborgarförslag om en skateramp. Beslutet att bygga en sådan fattades hösten 2015 och den skulle ha uppförts under fjolåret. Så blev det nu inte.

— Inga pengar hade öronmärkts till skaterampen. I stället satsades det på att förbättra utemiljön på Furulidsskolan, det ansågs vara mer akut.

Upphandling

I väntan på kommunstyrelsens formella beslut ska det undersökas vad man kan få för pengarna. Sedan väntar en regelrätt upphandling.

Var skaterampen ska placeras är inte klart ännu.

— Det beror lite på storlek och yta. De hetaste alternativen är vid Furulidsskolan eller i Svartåparken, säger Ola Gustafsson.

Han hoppas på en hyfsat snabb process.

— Men det kanske blir svårt att få färdigt skaterampen före semestern.