Med miljonunderskott inom både barn och utbildning och socialnämnd var ekonomin ett givet ämne för diskussion i kommunstyrelsen i veckan.

– De har en jättetuff utmaning framför sig, kommenterar kommunalrådet Anders Wilander (M).

Socialnämnden ska jobba ner ett befarat underskott på närmare 15 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden ett minus på närmare 8 miljoner.

Var tas pengarna?

Diskussionen om socialnämnden har en chans att klara sina ekonomiska ramar fortsätter. Ordföranden Mats Antonsson (KD) anser att budgeten är för snäv. Men några löften om förstärkning ges inte i det här läget. Anders Wilander konstaterar bara att pengar måste omfördelas från annan verksamhet, om socialnämnden ska tillåtas växa ekonomiskt.

Mäkta med

Annons

Kommunalrådet vänder på resonemanget och säger att ambitionsnivån måste börja diskuteras.

– Var ska ribban ligga för vår välfärd? Vad orkar kommunen med över tid? Med en åldrande befolkning kommer kostnaderna att öka och då kan vi inte sitta och rulla tummarna. Men vi har begåvade chefer som vi har fullt förtroende för.

På flera håll

Tranås kommun är inte ensam om en utveckling med kraftigt ökade kostnader inom välfärdssektorn.

– Vi ser liknande utveckling i andra kommuner och det hänger ihop med att vi lever allt längre. Däremot kan man inte härröra kostnaderna till flyktingmottagandet. Vi får full ekonomisk täckning från staten.

Sett till kommunkassan som helhet svänger prognoserna för skatteintäkter de kommande åren.

– I år väntas intäkterna minska med tre miljoner kronor, nästa år öka med fem miljoner ör att sedan minska igen, med fyra miljoner. Prognoserna är som sinuskurva och för oss politiker i en liten kommun ter det sig märkligt att inte ser bättre ut med tanke på den starka tillväxten och Sveriges höga BNP.