— Så är det. Vi har idag två fasta läkare på vårdcentralen i Österbymo, vilket är mycket positivt, säger Mara Kosovic, produktionsenhetschef på primärvårdscentrum, med ansvar för länets samtliga vårdcentraler.

I den nyligen presenterade uppföljningen, som sträcker sig från december till mars, konstateras att 27 av länets 42 vårdcentraler uppfyller kraven i regelboken för vårdvalet väl. Bland de övriga får tretton godkänt och två underkänt, Linghem och Österbymo.

Annons

Som främsta skäl till att de två sistnämnda inte uppfyller kraven anges att man brottas med en besvärlig bemanningssituation och utredarna betonar att det krävs särskilda, långsiktiga insatser för att komma tillrätta med bristerna.

I regionen har de ansvariga en längre tid jobbat hårt för att försöka hitta en lösning för att trygga bemanningen över tid på Österbymo vårdcentral. Och tycks en sådan vara på gång. Därmed torde förutsättningarna vara goda för att enheten vid nästa årliga uppföljning av vårdcentralerna i länet klarar vårdvalskraven.

— Just nu ser det gynnsamt ut för Österbymo vårdcentral ur bemanningssynpunkt. Förblir det så tror kommande års uppföljning tydligt kommer visa att situationen förbättrats, säger Mara Kosovic.

För Kosovic och övriga med rekryteringsansvar i regionen är det dock fortsatt tufft med brist på personal med spetskompetens på många enheter inom akut- och primärvård. I Kisa har det uppstått ett hål i organisationen på vårdcentralen till följd av den positiva lösningen för Österbymos del.

— Det är brist på läkare överallt, så det får vi hantera. Det är bara att fortsätta jobba med rekryteringen som helhet för primärvården i länet.