Den tysta minuten ska hållas klockan 12, enligt regeringens hemsida.

s