Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens linje och meddelar att det är SCB, Statistiska centralbyrån, och ingen annan som definierar tätorter i Sverige.

Därmed blev det avslag på medborgarförslaget om att slå ihop Gripenberg med Ådala/Finnanäs.

Äger inte frågan

SD ville återremittera ärendet för en ny utredning, men det var partiet ensamt om. Kommunalrådet Anders Wilander (M) hänvisade till att kommunen inte äger frågan.

Som kommun kan man områdesplanera för skolor, va och så vidare, men inte avgöra vad som ska vara tätorter, var hans besked. SCB sköter det efter fasta kriterier.

– Kan man få SCB att ändra sig? funderade Björn Forsell (SD).

– Det har jag svårt att tro, svarade Anders Wilander och därmed var debatten slut.

SD reserverade sig emot beslutet om avslag.