Träningsverket, Aneby gymförening, har i ganska många år haft korta prova-på-pass för den som vill komma igång med träningen.

Nu satsar även verksamheten, för första gången, på att ha personal på plats som kan informera om de olika maskinerna. Syftet är att hjälpa de som känner sig lite osäkra på hur ett gym fungerar och som vill hitta vägar till ett aktivare liv.

Detta gäller fram till och med den 22 januari under bestämda tider, såväl förmiddag som tidig kväll.

— Det är en introduktion där man ska känna att man kan fortsätta på egen hand. Då jag delvis är anställd har vi kunnat satsa på detta. Värdar/funktionärer fyller på och då blir det också genomförbart och stabilt, utan att det kräver allt för mycket av de som ska hjälpa till, berättar P-O Ängegärd vid Träningsverket.

— Det handlar ju om friskvård, något som ligger i allas intresse. Ur ett folkhälsoperspektiv så slipper företag utgifter för sjukdagar, medan den enskilde får vara frisk. Därför känns det angeläget att göra en sådan här satsning och hjälpa de som vill komma igång med träningen.

— Vid nyår finns det redan en sådan tanke hos många, så detta ger ytterligare bränsle på den brasan. Vi vill hjälpa till att göra föresatser till en vana och det är en tröskel att komma över.

De planerade drop-in passen är relativt korta, cirka 20-25 minuter, och erbjuder bland annat spinning, TRX och latin dance. Dit är alla nyfikna välkomna som vill se hur passen känns och är utformade.

— Det ska även vara smidigt för någon som redan tränar här att ta med sig någon vän eller bekant som vill testa att träna, helt utan förbindelser. All information finns på vår hemsida.

Framöver sker kontinuerliga utvecklingar på Träningsverket, bland annat inom gruppträningen och verksamhetens redskap. Under våren ska dessutom en ny digital skärm sättas upp hos verksamheten som visar dagsfärsk information.

Den 1-2 april håller Gymnastikförbundet ytterligare en utbildning i Träningsverkets lokaler. Senast var i början av oktober. Den här gången handlar det om högintensiv intervallträning, HIIT, där tanken och förhoppningen är att det ska kunna bli en träningsform hos gymföreningen framöver.

Detta är något som det ännu går att anmäla sig till.

Gym