Hans avsägelse var en av punkterna på höstens första sammanträde med kommunfullmäktige på måndagen. Robert Janssons tyngsta uppdrag har varit som ordförande i barn- och utbildningsutskottet. Bland annat har han även suttit som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Men nu är Robert Jansson alltså färdig med politiken. Han hade egentligen inte tänkt lägga av redan nu. Planen var att trappa ner under den tid som återstår av den här mandatperioden.

— Jag har valt att som privatperson engagera mig för de ensamkommandes situation och det går inte att göra fullt ut om jag även ska vara politiker, säger han.

Är kritisk

Robert Jansson är kritisk till hur kommunen hanterar frågan. Relativt nyligen beslutade kommunstyrelsen ju att ansvaret för de ensamkommande som fyllt 18 år ska övergå till Migrationsverket. Detta sedan det statliga bidraget upphört och kommunen bara erbjuds en symbolisk summa för uppdraget.

— Aneby kommun borde vara mer välkomnande mot den här gruppen. Jag tycker inte heller att mitt eget parti hanterat frågan på rätt sätt.

Just nu har Robert Jansson två ensamkommande pojkar som boende hemma hos sig. Han vill göra det han kan för den här gruppen och även andra nyanlända.

— Jag vill kunna göra det helhjärtat.

Annons

Han kan se tillbaka på 19 år som politiker i Aneby kommun. Jansson började som ersättare i stiftelsen Aneby Bostäder och har även suttit med i sociala utskottet.

— De har varit jätteroligt och jag kommer att sakna de skolfrågor som vi behandlat i BU-utskottet. Det har hänt otroligt mycket under de mandatperioder jag varit med där. Oavsett vad som händer ska jag fortsätta att följa de frågorna.

Robert Jansson anser att Aneby kommun har en skola att vara stolt över.

— Det känns bra att lämna när situationen är sådan.

Under många år arbetade han som utvecklingsledare på BU-förvaltningen i Kinda kommun.

— Där fick jag kunskaper som jag hade nytta av som politiker i Aneby kommun.

Det bästa han gjort

De senaste åren har Robert Jansson, fram till stängningen i somras, arbetat på HVB-hemmet Atlas.

— Det är det allra bästa jag gjort i mitt liv och har gett så otroligt mycket tillbaka.

I sommar fyller den avgående politikern 67 år. Fram till dess arbetar han på Vallmon, ett korttidsboende för funktionshindrade.

Jörgen Svärd blir Robert Janssons ersättare i kommunstyrelsen. Bland övriga ersättare finns Irene Oskarsson i Höglandets kommunalförbunds beredningsgrupp för kompetensutbildning samt Ernfrid Udin i Mediacenters styrelse.

Fullmäktige klarades för övrigt av i rask takt och utan någon som helst debatt. På ärendelistan fanns bland annat ett antal medborgarförslag att ta ställning till. Kommunfullmäktige gjorde inga ändringar i de förslag till beslut som kommunstyrelsen lämnat.