I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår den nyligen startade föreningen Tranås fredscenter att särskilda tider för kvinnor ska införas i simhallen.

Bland argumenten lyfter föreningen fram att många kvinnor känner otrygghet bland män samt att det skulle bidra till att minska antalet drunkningstillbud i landet. Andra skäl som nämns är religiösa, kulturella och fysiska och föreningen anser att införandet skulle innebära ökad jämställdhet.

– Bakgrunden till förslaget är att det finns flera kvinnor som inte trivs med att bada med männen. Det är en del muslimer, men även kvinnor som inte är muslimer, säger föreningens kontaktperson Mohammed Said.

– De här kvinnorna har pratat med oss och vi har sagt att vi ska framföra ett förslag till kultur- och fritidsnämnden.

På några håll i Sverige är det simhallar som infört ett liknande system som föreningen nu önskar i Tranås. Mohammed berättar att en simhall i Stockholm har särskilda tider för både kvinnor och män, men det lagda förslaget handlar alltså bara om kvinnor.

– Vi har inte fått några önskemål från männen. Vi har bara fått synpunkter från kvinnor, förklarar Mohammed.

Han lyfter även fram den låga simkunnigheten hos nyanlända kvinnor och enligt Mohammed kan det röra sig om ett 100-tal i Tranås som inte kan simma alls.

Annons

– Det är många nyanlända kvinnor som inte kan simma i dag och de vill komma i rörelse, men problemet är att de inte trivs med att bada med män.

Nu hoppas föreningen på ett godkännande från politikerna.

– För det handlar om många kvinnor som inte kan bada och det finns inga nackdelar med förslaget, bara fördelar. Och drunkningstillbuden kommer minska om man gör så här i alla simhallar i Sverige.

Relaterat: Fredscenter - ny förening i Tranås: ”Vi vill samla alla muslimer”