När förvaltningarna själva spaltar upp sina planerade satsningar blir totaltsumman 140 miljoner kronor. Det är för mycket, enligt direktiven från kommunstyrelsen.

– Vi har 100 miljoner som maxnivå, så vi måste få till en mer långsam investeringstakt, säger ordföranden Anders Wilander (M).

Samma gräns gällde för 2017 och då landade man på 108 miljoner kronor.

Vad som ska strykas, eller skjutas upp, finns det inte beslut om än.

Centralköket

En större satsning som politikerna snart ska avgöra är Arena Tranås. Ursprungsförslaget omfattar drygt 250 miljoner kronor men det kan bli en lösning där nuvarande hall byggs till och gymnasiet får ny matsal, tillagningskök samt lokaler för restaurangutbildning. Ett förslag presenteras den 26 mars.

– Det är viktigt att vi kommer till beslut. Då kan vi också gå vidare med Parkhallen och Centralköket som är i behov av renovering, säger oppositionsrådet Mikael Stenquist (S).

Annons

Ger politikerna klartecken till ett nytt tillagningskök innebär det, enligt Anders Wilander, att Centralköket avlastas med cirka 1 000 portioner per dag, från dagens 3 500.

Ny avdelning

Förslaget om att renovera och bygga till Ängaryds förskola för drygt 18 miljoner kronor vållade diskussion i kommunstyrelsen.

– Man renoverar och bygger till med en avdelning för totalt cirka 18 miljoner kronor. Tranåsbostäder upplyste om att för dubbla pengen kan man bygga fyra nya avdelningar någon annanstans, men bu-nämnden vill satsa på Ängaryds förskola, säger Anders Wilander.

Fullmäktige har sista ordet, precis som när det gäller arbetet med att tillgänglighetsanpassa gymnasiet för 17 miljoner kronor.

Tvekar om biogas

Politikerna är fortsatt tveksamma till förslaget om att teckna avtal om biogas med övriga länets kommuner och Region Jönköpings län. Så här långt säger Tranås kommun varken ja eller nej.

– Tanken med förslaget är positiv, säger Anders Wilander. Kruxet är att överenskommelsen är så detaljerad och innehåller åtaganden. Vi ska diskutera med övriga kommuner innan vi bestämmer oss.