Dessutom överlämnades en utskrift av en digital lista med 428 namn och tillhörande yttranden om planerna. Samtidigt uppmanas plan- och byggavdelningen att ta del av den offentliga Facebookgruppen ”Vi som vill rädda Ekmarkspark” där över 630 medlemmar lagt fram en mängd med synpunkter.

— Det är inte humbug, fastslog Annica Palm i Tranås Konstråd.

Föreningens Yvonne Alexandersson tycker att det är viktigt att även lyfta det engagemang som syns i sociala medier, något som hon anser att politiken inte tagit på allt för stort allvar.

— Och det irriterar mig lite. Det är många som för vettiga diskussioner på Facebook.

Värnar om demokratin

Mats Holmstedt (M), ordförande i bygg- och miljönämnden, var den som konstrådet bokat tid med för att överlämna namnunderskrifterna. Han berömde föreningen för dess engagemang och framhöll även hur viktigt det är att det kommer in synpunkter från allmänheten.

Annons

— Det är bra att vi gör detta så öppet. Vi ser inga problem från kommunens sida, utan det här är en del av den demokratiska processen och den vill vi värna om, konstaterade Holmstedt.

— Tranås Konstråd har varit väldigt aktiva och varit synliga på stan, så jag är inte förvånad över antalet namnunderskrifter. Det är många som engagerat sig.

— Vad gäller en eventuell byggnation i Ekmarkspark så känner jag att många fått uppfattningen att detta skulle kunna ske i närtid, men så är det ju inte, utan vi är i en förstudie, poängterade Holmstedt som menar att det är en lång process och att eventuella överklaganden kan förlänga processen ytterligare.

”Satsa rätt”

Bygg- och miljönämndens ordförande framhöll även att det råder en god ekonomi i Tranås kommun och att de därför har möjligheten att satsa, snarare än att spara.

— Då gäller det att satsa rätt, tillade Annica Palm kvickt medan övriga i konstrådet nickade instämmande.

Inger Sandgren var en av kommuninvånarna som slutit upp till överlämningen av namnlistorna, om än något spontant.

— Det här tyckte jag var väldigt viktigt, men jag visste inte något om detta möte utan jag skulle bara överlämna mitt personliga brev gällande detta. Jag tycker inte att man kan säga att man inget ska säga, då godtycker man, anser Inger.

Läs mer:

80 lägenheter föreslås

Stor protest mot planer: Rör inte Ekmarkspark

Är Ekmarkspark donerad mark?

Så kan det bli i Ekmarkspark

Debatt om Ekmarkspark tog ny fart