I höstas föreslog en kommuninvånare i ett medborgarförslag att kommunen ska sluta med nyårsfyrverkerier. Som argument framförde personen att detta är ålderdomligt, samt att det skrämmer både djur och människor.

Samtidigt underströk invånaren att ljus och laser som tänkbart alternativ både är tyst och miljövänligt.

Gillar förslaget

Förslaget har nu behandlats i kultur- och fritidsnämnden som valt att bifalla medborgarförslaget. Förvaltningen håller med förslagsställaren och framhåller att man årligen har diskuterat fyrverkerierna, men alltid beslutat att behålla dem.

Anledningen har varit att man sett en risk med detta, att det privata och spontana skjutandet skulle öka och hålla på under en längre tidsperiod. Men inför Tranås 100-årsjubileum har förvaltningen nu planer på att byta ut fyrverkerierna mot en ”spektakulär ljusshow”.

Sponsrar firandet

Annons

Varje år betalar Tranås kommun ut ett bidrag till Tranås Handel för delar av programutbudet där nyårsraketerna ingår. I och med kommande nyårsafton villkorar kommunen att samma del av bidraget i stället ska finansiera en ljus/lasershow.

— Det bidrag som nu kan utges ska gå till en ljus- och lasershow. Det ärendet är avgjort, förkunnar Kurre Carlson (L).

— Däremot är inte förslaget diskuterat med Svensk Handel i Tranås. Beslutet är taget, sedan får förvaltningen ta en diskussion med Svensk Handel om nyårsfirandet. Det som väntar är också inledningen på ett jubileumsår.

Carlson förklarar att det tidigare fanns en tanke om att samla fyrverkerierna på ett ställe och därmed minska på dem, men så har det inte blivit.

Privatpersoner köper ändå fyrverkerier. Då har vi funderat på om detta skulle göra att de i stället ökar, men det vet vi inte. Däremot vet vi att många hundägare är bekymrade över fyrverkerierna och tycker att det är jobbigt. Vi kan även lägga en miljösynpunkt i detta.

Beslutet fattades av en enig kultur- och fritidsnämnd, sammanfattar Kurre Carlson.