Vid arbetsutskottets möte i veckan lämnades inget förslag till beslut.

Ägarna till tre tomter ville ursprungligen bygga tre parhus med totalt sex bostäder och stycka av tomterna. Efter grannprotester har förslaget ändrats. Nu söks istället bygglov för sex fristående hus på tre tomter. Det blir fem meter mellan husen på tomterna. Även garage och balkonger har justerats från det första förslaget.

Protester

Byggnadsinspektör Oscar Hedvall berättar att det finns ett fortsatt motstånd mot förslaget bland grannar. De hävdar att det strider mot detaljplanen.

– Det strider mot detaljplanens syfte men inte mot plankartan och den är juridiskt bindande, förklarar Oscar Hedvall. Det är också med den som utgångspunkt som de tre tomterna har köpts.

Politikerna avgör

Annons

Om nuvarande detaljplan ligger fast blir det, enligt Hedvall, svårt för bygg- och miljönämnden att neka bygglov.

– Samtliga boende i området står bakom en begäran om planändring men nämnden har ingen skyldighet att ändra planen även om alla grannar önskar det, säger Hedvall.

Markeras

Om nämnden beslutar om en planändring kommer ansökan om bygglov inte att behandlas förrän den nya planen är klar. Om politikerna däremot behåller nuvarande detaljplan behandlas bygglovsansökan nu i augusti.

Husen är på cirka 100 kvadratmeter plus källare och inredd vind. Inför beslutet ska placeringen markeras med stolpar, fritt för grannar och politiker att studera på plats.

Ägarnas ombud Khawla (Carla) Almadani förklarade i en artikel i juli att bostäderna är investeringsobjekt. Nuvarande ägare, som inte bor i Tranås, har inte tänkt flytta hit.