— Momentet, kallat stridens konsekvenser, har fullt fokus på totalförsvaret. Det ska bli intressant att följa hur de olika aktörerna samverkar för att lösa det scenario de ställs inför, säger Tomas Wikström, planeringsansvarig för momentet.

Flera tongivande försvars- och säkerhetspolitiker förespråkar en uppgradering av totalförsvaret. Något som bland andra ÖB Micael Bydén är positiv till. Det sa han vid sitt senaste Eksjöbesök. Det är därmed säkert ingen tillfällighet att Auroraledningen klargjort att man har för avsikt att hålla ett extra öga på det momentet Swedec ansvarar för fjärde söndagen i september.

— Vi har planerat övningen i mer än ett år. Totalt är vi nio personer från Swedec som deltagit i förberedelserna och noga kommer följa händelseutvecklingen, berättar Tomas Wikström.

Övningen påbörjas efter en fingerad flygattack mot Gotland med bland annat Visby flygplats som mål.

Annons

En snabb räddningsinsats krävs. Men den försvåras av bränder och oexploderad ammunition, rester från de flygbomber som fällts över ön.

För polis, räddningstjänst och sjukvårdspersonal och andra civila aktörer gäller det att tillsammans med militär personal så snabbt som möjligt bringa ordning i det kaos som är en konsekvens av striden.

— Det viktigaste med övningen blir att vi samlar på oss värdefulla erfarenheter. Vi kan inte vara säkra på att allt kommer fungera som vi tänkt. Beslutsfattare på plats kan till exempel välja att göra avsteg från befintliga säkerhetsregler för att rädda liv, säger Lars Karlsson, planeringsansvarig för övriga ammunitionsröjningsmoment under övningen på Gotland:

Två grupper med ammunitionsröjare stöttar de civila aktörerna under övningen den 24 september. Veckan före genomför vi övningar inom ramen för Aurora, där ammunitionsröjningsgrupper får i uppgift att bekämpa sabotageförsök mot känsliga punkter på Gotland.

Swedec EOD Exercise 17 (SEE 17) i maj innehöll ett moment på Nässjö station som var en försmak på det som väntar deltagarna i Gotlandsövningen.

Något Swedecs personal kommer ha nytta av när totalförsvaret än en gång ska bekänna färg. Nya erfarenheter görs fortlöpande vid stora övningar, vilket bidrar till den uppgradering av totalförsvaret som försvarsminister Peter Hultqvist med flera välkomnar.