Swedbank, som under året har brottats med avslöjandet om omfattande problem med misstänkt penningtvätt i Baltikum och bytt både vd och ordförande, hamnar i botten när det gäller kundnöjdheten bland privatkunder med betyget 59,6. Det kan jämföras med branschsnittet på 67,3 och toppbetyget till Länsförsäkringar på 76,9.

När det gäller kundnöjdheten bland företagskunder är det Nordea som ligger i botten på 58,8.

"Våren innehöll tät medierapportering om ledningsbyten och penningtvätt. Trots det noteras inga påtagligt negativa effekter på den generella nöjdheten. Kunderna tycks ha vant sig vid ett normalläge där den här typen av händelser inte längre får någon mätbar inverkan på nöjdhet och förtroende", skriver SKI i ett pressmeddelande.

SKI samlade in data för rapporten under perioden 6 augusti–13 september i år. Totalt intervjuades 5 074 privatpersoner och 4 368 företagsföreträdare.

TT