Sedan den 1 juli 2017 är det tillåtet för SOS Alarm att skicka ut meddelanden till samtliga mobiltelefoner som kan lokaliseras inom ett aktuellt område. En väldigt bra tjänst, enligt en Ipsos-undersökning som SOS Alarm har beställt. 73 procent av de tillfrågade i undersökningen har uppgett att de tycker att det är bra att få krisinformation via sms.

Näst bästa sättet att ta del av information är genom SVT och SR. I undersökningen, där det har varit möjligt att ange flera svarsalternativ om tänkbara informationskanaler, har 60 procent angett att de gärna tar del av informationen via public service.

Den tredje mest populära sättet för att ta del av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är varningssignalen "Hesa Fredrik" som 56 procent av de tillfrågade har angett som en bra informationskanal. Det resultatet förvånade de ansvariga på SOS Alarm.

– Det tycker vi är lite överraskande eftersom ljudsignalen i sig inte innehåller särskilt mycket information. I värsta fall skapar det ytterligare oro och förvirring i en krissituation, säger Björn Skoglund, på krisberedskap vid SOS Alarm i ett pressmeddelande.

"Hesa Fredrik" skickar ut ljudsignaler i ett intervall om 7 sekunders signal och därefter 14 sekunders tystnad. Mönstret repeteras sedan så länge som det anses nödvändigt.

Under måndag den 4 juni var det testdag för "Hesa Fredrik". Det är i linje med schemat om att signalen ska testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Annons

Om ett VMA skickas ut är det en uppmaning att gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Allmänheten rekommenderas då även att lyssna på Sveriges Radio P4 som har ett särskilt uppdrag som beredskapskanal att förmedla myndigheters information vid samhällsstörningar och kriser.