Bergasalen på Berget är bokad av kommunen den torsdagskvällen. Då bjuder plan- och byggavdelningen med arkitekt Susanna Alexandersson i spetsen intill samrådsmöte.

Satsningarna har så pass stort allmänintresse att man gör ett så kallat utökat förfarande. Det betyder att inte bara de närmaste grannarna får skriftlig information om vad som är på gång.

– Vi har gjort en kungörelse om samråd, annonserat om det och går ut brett med information om planprogrammen, säger Susanna Alexandersson.

100 program

Att de tänkta bostäderna i Ekmarkspark engagerar Tranåsborna är välbekant. Det märks också i efterfrågan på planprogrammet.

– Vi har nog delat ut 100 stycken, så vi har fått trycka upp en hel del, säger Alexandersson.

Huruvida alla intresserade är emot planerna är svårt att veta, men den 20:e har alla möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

– Vi skriver protokoll men det blir ganska allmänt hållet. Vill man få med specifika synpunkter är det bästa att lämna in skriftliga kommentarer under samrådstiden.

Hur stort inflytande har allmänheten?

– Vår uppgift är att väga olika intressen mot varandra. Vi vill få in synpunkter i ett tidigt skede, därför är det bra med samråd.

Arenaskiss

Förslaget till detaljplan för Arena Tranås presenteras också. Det kommer att visas några skisser över den tänkta arenan men samrådsmötet handlar inte om detaljer utan om bygget i sig, om det ska tillåtas på platsen.

Även där finns ett stort allmänintresse och Tranåsbostäder kommer att medverka, eventuellt även någon från arkitektfirman som tagit fram skisserna.

En gick fel

Två stora satsningar på samma möte, det borde intressera, tror Susanna Alexandersson. Men stort bygge behöver inte betyda mycket folk på samrådsmötet.

– När vi bjöd in till samråd om det nya kraftvärmeverket kom det inte någon. När vi skulle presentera bostadsplanerna Junkaremålens strand kom det två. En av dem hade gått fel.