– Trycket är högre nu än för ett par år sedan, säger Tom Johannesen, chef för kommunens tillväxtavdelning. Vi får samtal från stora och små företag som funderar på att bygga och kommunen får absolut inte hamna i ett läge där vi tvingas säga nej på grund av brist på tomter.

Höganloft är snart slutsålt. Tom Johannesen berättar att det finns spekulanter till den lediga mark som återstår, i något fall till och med flera intressenter till samma tomt. Men någon budgivning blir det aldrig, kommunfullmäktige har fastställt en fast taxa för marken.

Fast pris

– Priset är 25 kronor kvadratmetern för naturmark och 50 kronor för grovt terrasserad mark där nivån hamnar en halv meter under sockelhöjd. Det kostar en del för kommunen göra i ordning marken så priset är rabatterat, säger Johannesen.

Det är olika vad köparen väljer. OEM, till exempel, köper båda varianterna.

– Företaget förvärvar även naturmark för att kunna expandera i framtiden, säger Johannesen.

Annons

Till vänster om infarten till OEM finns också obebyggd mark som snart kan ha en köpare.

Kan växa

Mindre tomter är intressanta för hantverksföretag som, enligt Johannesen, vill bygga eget för att även kunna hyra ut delar av lokalerna.

I fredags godkändes två försäljningar och nästa steg blir att utöka området. Yta finns det gott om.

– Vi har cirka 35 hektar i direkt anslutning till Höganloft att förfoga över. En del av marken är kuperad med mycket berg så det kostar en slant att göra i ordning den. Det bästa är att kunna ta lite i taget och att entreprenörerna kan ha det som vinterjobb, säger Tom Johannesen.

Lunchställe

Förhoppningen är att ett växande industriområde ska resultera i att en restaurang kan byggas vid rastplatsen.

– Det finns en efterfrågan på ett lunchställe. Det skulle också öka attraktiviteten för området.

Även i Hubbarps industriområde finns ledig yta. Där pågår en diskussion om att arrendera ut industrimark för exempelvis uppställning av arbetsfordon, efter önskemål från företagare.

– Det har vi inte gjort innan men vi ska titta på möjligheten. En idé kan vara att man tecknar femårskontrakt, säger Tom Johannesen.