Politiken i Tranås kommun består av en borgerlig allians som styr i minoritet, på andra sidan SD som oftast säger nej till de flesta förslag och socialdemokraterna i en vågmästarroll som opposition (V och MP ingår inte i något officiellt samarbete). Alliansen måste få med sig S eller SD för att överhuvudtaget få igenom några beslut.

Vid kommunfullmäktige den 25/3 visar KD att sprickan och svagheten är total när man går emot övriga samarbetspartier i en viktig fråga som hur 2018 års ekonomiska resultat ska fördelas. KD lägger helt plötsligt ett annat förslag än övriga i Alliansen, Kultur och fritid inte får ta med sig sitt överskott sedan tidigare år. Förslaget får gehör med oppositionens hjälp.

Även Liberalernas Erik Nygårds blottar sprickan vid kommunfullmäktige, vill ändra kommunens bokslut för år 2018. Alltså förlitar sig Liberalerna på att oppositionen ska rösta med Erik Nygårds när det inte är förankrat i Alliansen.

Inför öppen ridå röstar Allianskollegorna med oppositionen ned Eriks förslag, vilket är anmärkningsvärt ur Alliansens synvinkel.

Annons

Inte nog med det så ställer Mats Antonsson (KD) kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M) mot väggen i en interpellation, ifrågasätter hur och vem som fattat beslutet kring Prideveckan. Även om det är en relevant fråga så det borde man kunnat lösa det internt om det inte vore för att profilera sig själv och KD utan sina samarbetspartner.

Lägg därtill att styrande Alliansen tog tillbaka sitt budgetförslag för år 2019 och socialdemokraternas förslag till budget klubbades enhälligt i kommunfullmäktige.

Alla ska inte vara överens i politikens värld men det blir märkligt att oppositionen styr när Alliansen är svag och inte håller ihop.

Det parlamentariska läget i politiken tendera att förlama Tranås kommuns utveckling, det är en stor risk att en ”våt filt” kommer läggas på många avgörande beslut när styrande partier inte klarar att driva eller är oense i viktiga ärenden.

Tranås socialdemokrater fokuserar på att ta ansvar i att lösa den ekonomiska situation som uppstått, behovet av att skollokaler som idag är dyra paviljonger behöver få en bättre lösning, matlagningen till skolor och äldre måste garanteras vid ett ev. stop vid Centralköket, vi kan inte bara prata om arbetsmiljön utan även förbättra den, boulehall är viktigt för äldre och har även en social funktion, kommunen behöver nya LSS-bostäder och så vidare.

Därför kan vi i S inte bara sitta stilla när Alliansen inbördes är oense i olika frågor utan att påpeka detta utifrån vår oppositionsroll.

Tranås kommun behöver ett starkare och tydligare politisk styre som kan ta beslut för en bättre utveckling.

Mikael Stenquist (S)

Oppositionsråd

Agneta Lantz (S)

AK-ordförande

Relaterat: Barn- och utbildningsnämndens underskott skulle varit större
Relaterat: Kultur- och fritidsnämnden går miste om överskott