Socialnämnden kan, om fullmäktige ger sitt godkännande, glädjas åt att hela fjolårets underskott på cirka tolv miljoner kronor stryks.

– Vi bedömer att nämnden inte mäktar med att ta med sig underskottet med tanke på den tuffa utmaning de står inför 2017, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M).

Nämnden har haft svårt med ekonomin i flera år och kommer, enligt förslaget, att få cirka 6,4 miljoner kronor i förstärkning i år.

– Socialnämnden har satt igång processer som ska få ekonomisk effekt. Det har gått trögt i starten men vi måste tro på att förändringarna ger resultat, säger Anders Wilander.

Annons

Övriga nämnder tar med sig sina överskott. Barn- och utbildningsnämnden, som landade på minus 600 000 kronor efter några saftiga skolskjutsräkningar i slutet av 2016, får inte stryka det.

Inte mycket att orda om, tycker Wilander, med hänvisning till att nämndens budget omsluter cirka 443 miljoner kronor.

Några extrapengar blir det dock inte, om kommunstyrelsens förslag går igenom, se separat artikel.

Sammantaget ger förslaget ett överskott för kommunen på 26 miljoner för 2017. Då används 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag, helt enligt de beslut som fattats.

För samtliga nämnder väntar krav på prioriteringar när önskade investeringar på 141 miljoner kronor i år ska krympas till 100.

Oppositionsrådet Mikael Stenquist (S) betonar att kommunen måste ta av sina besparingar för att mäkta med investeringar i den omfattningen.

– Ja, och därför är det så viktigt att alltid få pengar över på sista raden, kommenterar Anders Wilander.