Siffror som Hjärt-Lungfonden har tagit fram från Socialstyrelsen visar att andelen kvinnor som snusar i slutet av sin graviditet har fördubblats de senaste tio åren. I Jönköpings län har antalet kvinnor som snusar i de två sista graviditetsveckorna ökat från 331 till 770 stycken mellan 2007 och 2016.

Samtidigt visar forsning från Hjärt-Lungfonden att snusning kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd.

– Vår studie visar att snusning påverkar barnets hjärta på ett sätt som är förknippat med ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, säger Felicia Nordenstam, biträdande överläkare vid Barnhjärtcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

Enligt pressmeddelandet syns en signifikant skillnad i EKG-undersökningar hos barn till snusande och rökande mödrar jämfört med kontrollgruppen, något som förklaras av nikotinexponering.

– Det är glädjande att antalet kvinnor som röker under graviditeten minskar, men olyckligt om snus uppfattas som ett ofarligt alternativ, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, i pressmeddelande.