Enligt SMHI väntas regnmassorna på fredag eftermiddag och kväll, enligt den klass 1-varning som utfärdades tidigt på morgonen för västra delarna av Kronobergs län samt södra delarna av Jönköpings län.

Det handlar om regnmängder på minst 35 millimeter inom tolv timmar, vilket i sin tur kan påverka villaägare som får källare översvämmade och överfyllda dagvattenledningar.

Enligt SMHI väntas regnovädret även innehålla inslag av åska.