Ledsagarservice är en viktig del i synskadades frihet och självständighet. Den är helt nödvändig för att vi ska kunna motionera, uträtta ärenden eller delta i olika aktiviteter, men vi behöver den också för att få omgivningen beskriven för oss.

Idag måste man ansöka om hemtjänst för att få ledsagning i Vetlanda kommun. Vi menar att detta är helt fel och att ledsagningen måste vara en egen insats för alla som behöver det stödet. Ledsagning har inget med hemtjänst att göra! Ledsagaren ska ju inte hjälpa till med hushållssysslor, utan ska ge stöd utanför hemmet.

I Vetlanda kommun ingår ledsagningen alltså i hemtjänsten och den kostar mycket pengar för den enskilde varje månad. Den kan kosta upp till dryga 2000 kronor i månaden.

Ska det kosta extra att vara synskadad? Skulle du som seende betala för att exempelvis gå på en promenad?

I nuläget kontrollerar kommunen vad timmarna ska användas till. Detta måste individen kunna få styra över själv och det måste alltid vara möjligt att vara flexibel och kunna hitta på andra saker med sin ledsagare en viss dag, än just det som står i beslutet.

Alla som jobbar som ledsagare och som handläggare måste få utbildning i att bemöta personer med synnedsättning så att alla som använder ledsagarservice känner sig trygga.

Vetskapen om att kunna utföra aktiviteter utanför hemmet ger bättre fysisk och psykisk hälsa och en känsla av frihet. Ingen ska tvingas avstå från detta för att man inte har råd eller för att man inte får rätt stöd.

Annons

Säg ja till ledsagning!

LAILA JANSEN

Synskadades Riksförbund Jönköpings län