Konsumentombudsmannen, KO, stämmer Skruf Snus AB för felaktig marknadsföring av snus på ekologiskt odlad tobak.

Det var under 2016 som Skruf Snus använde påståenden som ”EKO” och ”100 procent ekologisk tobak” i sin marknadsföring på försäljningsställen för snus.

Konsumentverket uppmärksammade ärendet i början av hösten 2016, och bedömde att innehållet i marknadsföringen inte var förenlig med tobakslagens förbud mot att marknadsföra tobaksvaror på ett sätt som antyder att de har hälso- eller miljöfördelar.

Mot den bakgrunden öppnade Konsumentverket ett ärende mot Skruf Snus i oktober förra året, och nu stämmer alltså KO företaget.

Avsäger sig inte ansvar

Enligt stämningsansökan har Skruf klargjort att man inte delar Konsumentverkets bedömning att påståendena skulle uppmuntra till bruk av snustobak, och man har inte heller avsagt sig ansvaret för marknadsföringen.

Annons

KO menar att begreppet ”ekologiskt” skapar ”ett intryck av att dessa produkter är mindre skadliga”.

KO pekar också på att eftersom snustobak inte är ett bearbetat livsmedel finns inte heller några bestämda kriterier för vad som får kallas ekologiskt snus. Påståendena att Skrufs tobak är ekologiskt odlad är därför ”inte något kontrollerbart/verifierbart faktum och påståendena/informationen kan därmed inte anses saklig”, menar KO.

Man har dock inga bevis på att den aktuella tobaken inte skulle vara ekologiskt odlad, och menar att frågan i sig är ”av underordnat intresse eftersom påståendena, även om de bedöms som saklig information, uppmuntrar till bruk av tobak.”

KO vill se förbud

Nu yrkar KO på att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Skruf Snus AB att använda sig av de aktuella påståendena, och att förbudet ska förenas med vite på två miljoner kronor.

Att Skruf Snus upphörde med den aktuella kampanjen i augusti 2016 ska enligt KO inte vara något hinder för förbudet.

Tidigare stämningar

Detta är inte första gången Skruf Snus är i blåsväder. I våras dömdes bolaget av Patent- och marknadsdomstolen att betala ett vite till staten på en miljon kronor då man brutit mot förbudet att marknadsföra sina produkter med påståenden om att de är bättre och mer omtyckta än Sveriges största snusmärke, Swedish Match.

I slutet av september i år stämdes dessutom bolaget av Livsmedelsarbetareförbundet, som anklagar Skruf Snus för att bryta mot kollektivavtalet. Enligt facket ska Skruf Snus bland annat bryta mot Tobaksavtalet då man kräver förstadagsintyg från läkare när de anställda sjukanmäler sig mer än en gång inom en rullande tremånadersperiod, vilket bekräftades av en anställd på företaget.

Företaget krävs också på kursavgiften för en utbildning som skyddsombuden gått, men som Skruf Snus inte har betalat då man, enligt bolagets vd Jesper Svensson, inte var överens om hur utbildningen skulle genomföras.