Förutom vite på en miljon kronor till staten ska Skruf Snus också betala motparten Swedish Matchs rättegångskostnader på närmare 200 000 kronor.

Det var i juli 2015 som dåvarande Marknadsdomstolen, numera Patent- och marknadsdomstolen, förbjöd Skruf Snus att marknadsföra sina produkter med påståenden om att de är bättre och mer omtyckta än Swedish Matchs.

Grunden till åtalet ligger i att Skruf Snus bland annat påstod att ”mer än hälften av Sveriges snusare tycker att Knox smakar lika bra eller bättre än Sveriges största snusmärke” och ”2 av 3 tycker att Knox är mer prisvärt än Sveriges största snusmärke” i en rikstäckande kampanj under 2014.

Kampanjen stack i ögonen på Swedish Match, som producerar snusprodukterna General, då man inte ansåg att den påstådda marknadsundersökningen hade gjorts på rätt sätt. Kampanjen skulle, enligt Swedish Match, påverka konsumentens förmåga "att fatta ett välgrundat affärsbeslut".

Brott mot tobakslagen

Annons

Marknadsdomstolen valde att gå på Swedish Matchs linje och konstaterade att det tydligt framgår att påståendena i marknadsföringen uppfattas som jämförelser mellan Knox och General.

Domstolen konstaterade även att Skruf Snus kampanj strider mot tobakslagen, där huvudregeln i paragraf 14 är att marknadsföring av tobak till konsumenter är förbjudet, med undantag från kommersiella meddelanden ”som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak”.

Marknadsdomstolen beslutade därmed att förbjuda Skruf Snus att använda sig av de påståenden, eller liknande, som använts i kampanjen 2014. Ett förbud som förenades med vite om en miljon kronor.

Skruf Snus dömdes också att betala Swedish Matchs rättegångskostnader på 1 933 484 kronor.

Frågan återupptogs

Men frågan var likväl inte ur världen. I augusti 2016 väckte Swedish Match återigen talan mot Skruf Snus. Genom hänvisningar till bland annat företagets sida på Mynewsdesk, där de omstridda påståendena fortfarande gick att läsa, trots domstolens förbud.

Swedish Match fick medhåll från domstolen som beslutade att Skruf Snus ska betala ut hela vitessumman på en miljon kronor till staten.

Då företagets marknadsföring har påverkat snusprodukten General, som är Swedish Matchs största varumärke, döms Skruf Snus även denna gång att betala hela rättegångskostnaden på omkring 200 000 kronor.