På grund av goda skolresultat har ingen regelrätt tillsyn gjorts på skolor och förskolor. Där har Skolinspektionen tittat övergripande på hur kommunen som huvudman sköter sitt uppdrag. Det har skett med hjälp av intervjuer och enkäter.

Ett nedslag har dock, i likhet med övriga kommuner i landet, gjorts på grundsärskolan. Den enheten finns på Parkskolan och Skolinspektionen är nöjd.

— Vi gör vårt jobb till fylles.

Det säger barn- och utbildningschef Bosse Rofors och Robert Jansson (KD), ordförande i barn- och utbildningsutskottet.

Väldigt stolta

Även i övrigt ger Skolinspektionen Aneby kommun ett högt betyg.

— Vi är väldigt stolta över det goda resultatet och att vi har minimalt med brister.

Det Skolinspektionen har anmärkt på, är den särskilda utbildningen för vuxna, så kallad särvux. Det är en rättighet för elever som gått ut grundsärskolan.

— Det är en brist att vi inte är tillräckligt bra på att informera om möjligheterna till fortsatta studier. Där måste vi bättra oss.

Annons

Elevhälsan är ytterligare en verksamhet där kommunen inte riktigt räcker till. Det handlar om det förebyggande arbetet i förskoleklass och grundskola.

— Vi hinner inte riktigt med det, vilket framför allt är knutet till för liten tillgång på kurator, säger Rofors och Jansson.

I sammanhanget poängterar de att Aneby, till skillnad mot de flesta andra kommuner, inte har någon kö till utredningar hos skolpsykolog.

Duon passar på att lyfta fram några verksamheter. En av dem är vuxenutbildningen.

— Svenska för invandrare, SFI, får toppbetyg. Där gör pedagoger och rektor ett kanonjobb. Sedan vi började med den utbildningen i egen regi har elevernas resultat blivit bättre.

Inga köer

Bosse Rofors och Robert Jansson är också stolta över att det inte är några köer till barnomsorgen.

— Det är ett bekymmer i många andra kommuner. I Aneby kan vi erbjuda alla plats inom fyra månader, eller kortare tid än så.

BU-utskottets ordförande påpekar att politikerna har ett ansvar för skola och förskola men att man, om allt fungerar, inte ska lägga sig i det dagliga arbetet.

— Vi är jättestolta över den skolverksamhet vi har i Aneby kommun. Personalen gör ett fantastiskt jobb med de små resurser man har, säger han.

Nämnda brister ska vara åtgärdade senast den 6 oktober.