Under våren 2016 bildade Tranås United och Tranås kommun det projekt som kallas Boplats Tranås, vars syfte var att skapa intresse och få fart på bostadsbyggandet i kommunen.

I samband med detta rekryterades säljaren Emil Wiklund till Tranås United. Förutom Wiklund består projektgruppen av chefer och tjänstemän inom kommunen och de kommunala bolagen som på något vis blir inkopplade under en byggprocess.

Sedan starten har det hunnit hända en hel del. Tranås finns numera på Sveriges byggkarta, vilket ändrades genom ett målmedvetet arbete. Wiklund framhåller att man har marknadsfört Tranås på nya sätt och att han själv har visat närvaro där byggarna är.

Nära 300 bostäder

I dag finns ett tydligt kvitto på detta.

Kommunens samtliga nio tomter, med detaljplan för flerfamiljshus, har blivit sålda, har fått markanvisning eller kommer inom kort att få detta.

Blir alla projekt av så tillför dessa cirka 270 bostäder, i olika upplåtelseformer, fram till år 2022. Arbetet ska ha varit så pass framgångsrikt att kommunen just nu har fler intressenter än vad det finns mark.

”Största satsning”

Norra Missionen är en satsning som Emil Wiklund gärna lyfter fram.

– Det är Tranås största satsning på bostadsrätter som har gått riktigt bra ända från början. Jag hoppas att politikerna i Tranås fortsätter att jobba proaktivt när det gäller bostäder. Det måste alltid finnas färdiga produkter på hyllan.

Annons

Vad är kommunens styrka?

– Våra intressenter har varit väldigt nöjda med våra tjänstemän, med kommunikationen och samarbetet. Det är superviktigt när man är en liten kommun. Det ser jag som en jättestyrka.

Projektgruppens säljmål är nu uppnådda och Emil Wiklund har vidare beslutat att gå vidare till nya uppdrag.

Vad tar du med dig?

– Jag har lärt mig väldigt mycket om hur en kommun fungerar. Att få en sådan insikt har varit väldigt intressant och har gett en ökad förståelse. Mitt goda kontaktnät tar jag även med mig.

– Jag har endast jobbat med den privata sektorn tidigare, så detta var helt nytt för mig. Men det har gått bra och jag har fått lära mig att vara tålmodig, de olika processerna tar tid. Det är bra att ha de här kontrasterna.

Stort intresse

Från och med oktober inleder Emil Wiklund sin nya tjänst som försäljningschef för de nordiska länderna på ett e-sportföretag i Kungsbacka, utanför Göteborg.

En stor del av arbetet sker dock hemifrån Tranås.

– Det ska bli jäkligt kul. E-sporten har varit med mig från mitt gymnasieval, så det ska bli roligt att få arbeta med ett sådant stort intresse.

– Dess marknad växer under ytan, men kommer att synas mer och mer. Det har tagit fart rejält, men det finns fortfarande mycket tillväxt kvar.

– Jag lämnar efter mig något som är bra och för mig slutfört. Allt tajmade väldigt bra.

Wiklunds tjänst ska inte tillsättas på nytt för tillfället, men kan återuppstå vid behov i framtiden. Projektgruppen finns däremot kvar och där ligger fokus på att verkställa kommande projekt, samt att skapa ny byggklar mark.