Wigénsgruppen bygger den förskola som blir en välkommen förstärkning i Tranås. Barn- och utbildningsnämnden brottas med en kö till barnomsorgen och jagar tillfälliga lokaler i väntan på att förskolan med sex avdelningar ska stå färdig.

Byggstarten är planerad till efter årsskiftet och förskolan beräknas vara klar sommaren 2019. Tranås kommun bestämmer hur förskolan ska utformas, instruktionerna fanns med i upphandlingsunderlaget.

Mindre barngrupper

Förskolan innebär att barngrupperna kan minskas. Småbarnsavdelningarna dimensioneras för 15 barn och avdelningarna för lite äldre barn ska rymma 20 barn vardera. Totalt byggs en förskola för cirka 110 barn och här ska även finnas kvälls, - helg- och nattomsorg för barn upp till 12 år.

Kommunen tecknar ett 20-årigt hyreskontrakt med hyresvärden och årshyran uppgår från start till 4 950 000 kronor om året, efter beslut i kommunstyrelsen i veckan.