Tidigare hade kommunens tekniska enhet sina lokaler i Jularp. När flyttlasset gick till Kretsloppsgården var syftet framför allt att kunna samarbeta med arbetsmarknadsenheten om lokaler, utrustning med mera.

— Tekniska enheten har alltid tagit emot personer som står långt från arbetsmarknaden som praktikanter. Vi är även vana vid att ha bland andra sommarjobbare och praoelever.

Det berättar Lars Skeppås, teknisk chef, och Marianne Cederqvist, administrativ chef.

Dock har det inte skett i en så organiserad form. Från och med 1 september blir det ändring på det. Det är ett resultat av att parkverksamheten, som nu är organiserad under tekniska enheten, kommer att ha ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten. Dessutom behövs täta kontakter med andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

— Långtidsarbetslösa får komma till Kretsloppsgården för arbetsträning. Där kan vi erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som vi inte själva hinner med.

Enligt Skeppås och Cederqvist kommer det till stor del att handla om parkarbete och duon är övertygad om det finns jobb för praktikanterna året om.

Annons

— Vilka uppgifter de får beror naturligtvis på individen. En del kan, med lite utbildning, snabbt komma ut i arbete, andra har en längre resa att göra.

För praktikanterna handlar det inte enbart om själva jobbet. De kan också behöva lära sig att passa tider och komma in i rutiner.

— För den enskilda individen är det otroligt viktigt att få komma ut och tillhöra ett sammanhang.

Viktiga referenser

Målet är att praktikanterna ska bli anställningsbara. Arbetet på parkenheten ger chans till värdefulla referenser. För kommunen kan det också medföra minskade kostnader för försörjningsstöd.

Lars Skeppås och Marianne Cederqvist betonar att det inte enbart är den tekniska enheten som ska ta emot praktikanter som står långt från arbetsmarknaden.

— Det gäller även andra verksamheter, något som kommunledningen är helt enig om.

Den tekniska chefen ser stora fördelar med nyordningen.

— Mina medarbetare och arbetsmarknadsenheten sitter ju i samma korridor. Vi har redan ett bra samarbete och kan lösa gemensamma problem.

Lars Skeppås och Marianne Cederqvist ser med spänning fram emot den förändring som alltså träder i kraft i höst.

— Det är viktigt att det blir så bra som möjligt, inte minst för individen, säger de.