Det är Tranåsbostäders nybygge i området vid Tranås vårdcentral – på fastigheten Vitsippan 17 – som ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kanonaden entreprenad AB utför VA-arbetet på uppdrag av kommunen och projektet håller på i cirka en månads tid, mellan 26 november och 21 december.

Trafiken kommer att påverkas under den här perioden och det är framför allt vid korsningen Spolgatan/Snickaregatan.

– Vi kommer att ha ett körfält öppet för trafiken, berättar kommunens projektchef Patrik Karlsson.

Det innebär alltså att trafiken inte leds om, däremot får trafikanterna på sidan med det avstängda körfältet lämna företräde.

Arbetet skulle från början ha startat nu på måndag, den 19 november, men blev nyligen framflyttat en vecka.

– Det beror på försenad leverans av brunnar, förklarar Karlsson.

Relaterat: Detaljplan antagen vid vårdcentralen – grönt ljus för hyresrätter