YDRE KOMMUN

Kostnaden för bredbandskunderna höjs vid nyår. (Bilden är en genrebild).
Foto: Isabell Höjman/TT

Den månatliga avgiften per ansluten bredbandskund är för närvarande 75 kronor för merparten av kunderna. Undantaget är kunder på stamsträckan Hestra-Färjeläget, där avgiften redan idag är 100 kronor.

– Kommunstyrelsen beslutade att höja avgiften med 25 kronor per månad, för de kunder som idag betalar 75 kronor, säger Marie Hillman.

Höjningen beräknas ge kommunen cirka 200 000 kronor per år, i ökade intäkter.

– Man har haft en intention att ha samma taxa i hela kommunen. Kostnaden är förknippad med att det krävs åtgärder på nätet med jämna mellanrum, säger Marie Hillman.

Prishöjningen av nätavgiften kommer att ske från och med den 1 januari 2019.