Det är Länsförsäkringar, som med hjälp av Skatteverket har tagit fram statistik för 2018. Den visar att det är fortsatt populärt att utnyttja skatteavdragen vid köp av tjänsterna renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det gäller även det så kallade rutavdraget för hushållsnära tjänster, som till exempel städning och gräsklippning.

I hela Sverige utnyttjades rotavdraget förra året av 966 211 personer och rutavdraget av 991 454 personer. Totalt gjordes avdrag på drygt 14,4 miljarder kronor.

Statistiken visar också att män gör mer rotavdrag och kvinnor mer rutavdrag.

799 personer

Tittar man på Aneby gjorde förra året 799 kommuninvånare rotavdrag på totalt nästan 5,8 miljoner. 2017 var motsvarande siffror 1 076 personer och 7,2 miljoner kronor.

Däremot ökade rutavdragen i omfattning 2018. De utnyttjades av 501 kommuninvånare och den totala summan var drygt 1,7 miljoner kronor. Det kan jämföras med 430 personer föregående år, då det gjordes avdrag för drygt 1,4 miljoner kronor.

För rotavdragen är kravet att man ska äga bostaden där arbetet utförs. När det gäller rutavdragen omfattar de många olika typer av tjänster, något som kan vara svårt att hålla koll på. Några exempel är flytthjälp, sömnadstjänster och reparation av vitvaror.

Rot- och rutavdraget

Så här fungerar rot- och rutavdraget. Den som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte s..

Rot- och rutavdraget

Så här fungerar rot- och rutavdraget. Den som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till kunden.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om man kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt man har betalat in under året och vilka andra avdrag man har gjort.

Källa: Skatteverket

Annons