Det är Universitetskanslerämbetet, UKÄ, som har gjort en sammanställning. Det handlar om i vilken utsträckning unga påbörjar högskolestudier och hur intresset varierar mellan Sveriges län och kommuner.

Allt fler

Statistiken visar att allt fler unga väljer att studera vid högskolan, men att allt färre gör det direkt efter gymnasiet.

Enligt UKÄ:s studie finns det också stora regionala skillnader. Bland 24-åringarna i Jönköpings län hade 43,6 procent påbörjat en högskoleutbildning.

Den siffran når inte Aneby upp till. I den här kommunen är andelen bara 33,3 procent. I länet är det bara Mullsjö som har en lägre siffra.

I landet som helhet är andelen 43,9 procent.

Högre studier

UKÄ har även tittat på vilken påverkan föräldrarnas utbildningsnivå har. Det visar sig att fler 24-åringar med högutbildade föräldrar väljer högre studier än de som har lågutbildade föräldrar.

– Vår analys visar att den sociala bakgrunden inte enbart förklarar de regionala skillnaderna i övergång till högskolestudier. Geografiska faktorer som avståndet till en högskola kan sannolikt spela roll, liksom de lokala möjligheterna att hitta ett passande jobb om man man har en akademisk examen, säger Sofia Berlin Kolm, ansvarig utredare för rapporten på UKÄ i ett pressmeddelande.