Synpunkterna läggs fram inför årets löneöversyn. Fackförbundet skriver att det är en fortsatt mycket ansträngd situation, att rekrytera och behålla befintlig personal inom flera av de yrkesgrupper som Vision företräder. Här hänvisas till konkurrensen från närliggande kommuner. Vision anser att Tranås kommun måste förbättra sig på flera områden, för att vara en attraktiv arbetsgivare.

God arbetsmiljö

Vision

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landst..

Vision

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Har cirka 195 000 medlemmar inom tusentals olika yrken.

Ingår i TCO.

Lön, andra förmåner och kompetensutveckling behöver bli mer konkurrenskraftigt, enligt Visions lokalavdelning.

Annons

”Att bli erbjuden en god arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utvecklas i sitt arbete, att ges flexibilitet gällande arbetstid och olika former av förmåner är områden som utöver lönen påverkar val av arbetsgivare idag”, skriver Vision.

Kunna sin sak

Lönesättning får stort utrymme i skrivelsen. En synpunkt är att lönesättande chefer behöver få mer utbildning i uppgiften, både när det gäller att sätta lön och att kunna förklara för medarbetaren vad som förväntas för att kunna påverka en höjning.

Facket vill se statistik över lönesamtal, en lönekartläggning samt yrkar på att kommunen skapar marknadsanpassade löner, just med hänvisning till konkurrensen från grannkommuner. En annan synpunkt är att Tranås bör jobba mot målet att enhetschefer har max 25 underställda.

Vision påminner i skrivelsen om att Tranås kommun dras med höga kostnader för konsulter och sjukskrivningar.