För en tid sedan gjorde niondeklassarna på Furulidsskolan sina val till gymnasiet. 65 elever skickade sina ansökningar till någon av de gymnasieskolor som finns i grannkommunerna.

Vid en titt på förstahandsvalen kan man konstatera att Anebyeleverna helst vill studera i Jönköping. 23 ungdomar har sökt till program på någon av de skolor som finns i residensstaden. Näst populärast är Holavedsgymnasiet i Tranås med 20 ansökningar. På tredje plats kommer Eksjö. 14 elever har sökt till de utbildningar som finns där.

— De tre senaste åren i alla fall har det varit så att flest Anebyungdomar sökt till Jönköping, säger Frida Andersson, studie- och yrkesvägledare på Furulidsskolan.

Större utbud

Enligt henne lockar det större utbud som finns av allt.

— Ungdomarna ser möjligheterna med det och tycker nog att det är lite häftigare. Det kan också vara en del i deras identitetsskapande.

Att Tranås kommer på andra plats tror Frida Andersson framför allt beror på kommunikationerna.

— Du kan ta dig dit med tåg från Aneby på tolv minuter.

Annons

Betydligt mer tidskrävande är det att åka till Jönköping. Den som bor en bit utanför Aneby kan få så lång restid som 1,5 timme enkel väg.

Det är också den främsta anledningen till en del ångrar sig när de påbörjat sin gymnasieutbildning.

— Några dagar eller veckor in på höstterminen brukar alltid några elever byta från Jönköping till framför allt Tranås eller Eksjö.

Tittar man på vilka utbildningar Anebyeleverna har sökt visar sig ekonomiprogrammet vara populärast, med 12,31 procent. Näst flest, 10,77 procent, har bygg- och anläggningsprogrammet som sitt förstahandsval.

— De flesta av de utbildningar som finns i Jönköping är även tillgängliga på Höglandet.

Den 19 april startar den omvalsperiod som pågår till och med den 12 maj. Besked om antagningen till gymnasiet kommer sedan den 1 juli.

Samtliga niondeklassare på Furulidsskolan har sökt till gymnasiet. I statistiken ingår inte de elever som ska gå språkintroduktion. I Aneby handlar det om cirka tio personer som får lämna en intresseanmälan till respektive skola.