Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari ställde Lennart Forsberg (SD) frågan varför Höglandsförbundets förbundsordning valt att vid tvisteförhandling använda skiljedomsförfarandet.

Det väckte debatt och en del frågor bland ledamöterna.

– Jag kommer därför idag att skicka ut ett mejl till fullmäktiges ordinarie ledamöter och förklara varför, säger Anna-Carin Magnusson (S).

Lennart Forsberg (SD) konstaterade att kostnaden eventuellt blir högre i ett skiljeförfarande än om frågan hade lösts i domstol.

– Det kan han ha rätt i.

Men att få en dom avkunnad i domstol kan ta betydligt längre tid. Tvister mellan organisationer är inte prioriterade framför människor.

Anna-Carin Magnusson säger att man kan få vänta upp till ett år innan en tvist avgörs. Därefter riskerar man en överklagandeprocess som också kan löpa över lång tid innan domen fastställs.

Visar förtroende

– Ett skiljeförfarande är inte offentligt, säger Ann-Cathrin Gunnar (C).

Det indikerar en strävan om att värna ett förtroendefullt samarbete mellan parterna menar de.

Genom att använda skiljeförfarandet når man en lösning enklare och snabbare. Det kan inte överklagas, den förlorande parten får betala kostnaden.

Samarbetet mellan kommunerna kan härledas till 1970-talet när kommunklubben fanns. Under 1990-talet formerades det till Höglandsförbundet.

– Både vid bildandet och nu revideringen är vi överens om att vi vill ha ett skiljeförfarande, säger Magnusson.

Annons