Fullmäktige har beslutat att kommunen kan teckna förhandskontrakt på upp till 20 procent av andelen lägenheter vid nybyggnation, för att stimulera byggande. Ett sådant beslut togs av kommunstyrelsen förra veckan.

Socialdemokraterna vill att det ska ställas krav, exempelvis när det gäller miljö och transporter, när stödet söks av kommunen. Förslaget är att det tas fram ett regelverk där lokala entreprenörer ges större möjlighet att vara delaktiga. Oppositionsrådet Mikael Stenquist (S) skriver i motionen att det finns goda exempel i andra kommuner att ta efter.

Lyssna på invånarna

En annan motion handlar om att kommunen, enligt S, behöver strukturera sitt arbete med bostäder och kommunala lokaler, skaffa tydligare riktlinjer och arbetssätt. Mikael Stenquist tycker att kommunen måste lyssna mer på var invånarna vill se nya bostadsområden. Genom ökad delaktighet kan man, tror Stenquist, minimera risken för överklaganden. S vill också att arbetet med att ta fram en översiktsplan prioriteras.

Bättre planering

Den tredje idén är att kommunen tar fram en konsekvensanalys av sitt tillväxtmål, 20 000 invånare år 2025. ”Det saknas en konsekvensanalys av att växa i storlek, inte bara bostäder, skolor och all form av omsorg utan också hur man utvecklas med så lite klimatpåverkan som möjligt. Vi behöver planera kommunen långsiktigt och tydligt”, står det i motionen.

Annons