Veronica Holmstedt och Björn Thiele har skrivit en motion om de kommunala köken. De inleder med att koppla de goda resultaten till kunnig och engagerad personal.

– Men vi står inför behov av renoveringar för ungefär 70 miljoner kronor, säger Björn Thiele och tar Centralköket som ett exempel.

– Där är behoven stora. Men för att kunna renovera måste även andra beslut fattas, så att vi säkerställer att matlagningen fungerar även under renoveringstiden. Hur klarar kommunen ett eventuellt stopp på Centralköket? Kan de andra köken täcka upp?

Rörigt

Thiele och Holmstedt anser att kommunen inte uppfyller kraven på god arbetsmiljö i köken. De tycker dessutom att organisationen är rörig.

– Det saknas ett samlat grepp om vem som äger utrustningen och vilken verksamhet personalen tillhör. Vi har politiska beslut att följa, en kostpolicy och en kostutredning, men politiken är fortfarande inte överens om hur köken ska drivas.

En organisation

Holmstedt och Thiele vill dels se kosten i en gemensam organisation, dels att det beslutas vilka driftsformer som ska gälla, om det ska vara tillagningskök eller mottagningskök efter ombyggnation och renovering.

Förslaget lämnas till kommunstyrelsen.