— Fastigheten är mycket större än själva parken. Vi har hämtat handlingar ur landsarkivet, men vi kan inte hitta att det står några begränsningar i den här fastigheten. Själv har jag inte hunnit lusläsa allt, konstaterar Tom Johannesen.

— Jag vet inte vad det bottnar i, om det bara är rykten. Vi vill också veta var det här kommer ifrån, men vi kan inte lägga ner hur mycket jobb som helst utan att ha något att utreda. Jag vet inte hur vi ska gräva eller vart vi ska gräva. De som har engagerat sig i frågan har fått ta del av de gamla handlingarna. Egentligen ska det vara inskrivet i Lantmäteriet, men där finns inget sådant som det brukar vara.

Annons

Johannesen har kollat på det underlag som finns i landsarkivet, samt kommunens register över fastighetsinformation som tillhör Lantmäterihandlingar. Per Ulfsbo (L), historieintresserad tillika kommunfullmäktiges ordförande, har å sin sida ”haft ögonen öppna”, men inte funnit något i ärendet.

— Jag har letat i våra gamla protokoll vad gäller Säby socken, för jag misstänker att den delen av tätorten hörde till Säby om en eventuell donation gjordes. Vi har hittat information om Hubbarpsskogen, där finns det utförligt beskrivet, så det borde finnas något liknande för Ekmarkspark om det nu var en donation.

På kommunens hemsida beskrivs Ekmarkspark som en central plats för rekreation, liksom en omtyckt lekplats för barn. År 1888 köpte Sven Johan Alfred Ekmark marken runt Tranås kvarn och under hans ledning anlades Tranåskvarns industrisamhälle. Fabriker byggdes vid övre Tranåskvarnsfallet och Strömsholmen och många bostadshus uppfördes i närheten.

År 1930 anordnade Tranås Industri och hantverksförening en utställning i parken. Olika byggnader uppfördes, men inga av dessa fick stå kvar när utställningen var slut. Däremot finns hembygdsgillets röda gillestuga kvar som stod klar hösten 1930. Markområdet förändrades till en parkanläggning som officiellt fick namnet Ekmarkspark.

LÄS MER: Partierna som vill bygga i Ekmarkspark

LÄS MER: Många vill bevara Ekmarkspark