De är överens om det Rickard Klerfors, Rumänienkännare och Christer Thornberg, Kyrkhjälpen i Jönköping som på torsdagen är inbjudna till Fredstorgskyrkan i Aneby för att prata om romernas situation.

Det är en blandad grupp av folkgrupper och släkten. Ganska olika varandra, men som ändå benämns under samma namn. De har i generationer levt i underdånighet mot andra människor i samhället, på en nåd för att klara sin försörjning.

Var slavar

— För den rumänska befolkningen i allmänhet och för romerna själva är det ganska okänt att de levde i ett slaveri från mitten av 1400-talet till mitten av 1800-talet, förklarar Rickard Klerfors.

Det är bortstruket ur alla historieböcker, men slaveriet förklarar mycket den situation som romerna har idag.

— De lever i många fall som daglönare hos någon som äger jord. Inkomst i dag, ingen i morgon.

Utan identitet

Uppskattningsvis finns 100 000 som är helt identitetslösa. De har inte fötts på ett sjukhus och får därför inte en godkänd ID-handling som vuxna. De saknar en födelsebevis.

Rickard Klerfors ser att det tas flera positiva initiativ för att förbättra för romer i Rumänien av nuvarande regering, men det tar tid.

Annons

Och under svåra förhållanden reser föräldrar ut i Europa för att genom tiggeri samla pengar till sin familj.

Barn utan tillsyn

— Korttidsmigrationen medför stora sociala problem. Om far- och morföräldrar saknas lämnas i bland barnen vind för våg under flera månader, berättar Klerfors.

— Ibland tvingas man omhänderta barn för det fungerar inte alls.

Barn riskerar också att utsättas för försäljning och bortrövande.

Sluta tigga

— Det som står på lappen bredvid tiggarens kopp stämmer för det mesta, säger Klerfors.

Men tiggeri är ingen lösning, det är ett sätt att överleva en akut situation.

Hur man får en människa att resa sig ur fattigdom och tiggeri är en stor utmaning. Människor som levt underdånigt är i beroendeställning till andra.

Blir som barn

— Många som vi hjälper i Jönköping kallar mig pappa, säger Christer Thornberg.

— Och det blir lätt det förhållandet i vår relation om man inte ser upp. De är otroligt lydiga tillsammans med mig, nästan som barn, trots att det är vuxna män och kvinnor som jag möter.

Hjärta till hjärta

Rickard Klerfors är biståndsansvarig för hjälporganisationen Hjärta till hjärta. Den verkar på många platser i Rumänien och Bulgarie. Syftet är att romer ska hjälpa sig själva. Man satsar på utbildning, hälsa, försörjning och strukturpåverkande insatser, som identitet oh ägande.

Det är Aneby kristna råd som står bakom torsdagens föredrag ”Värdighet här - förändring där, hjälp romer att hjälpa sig själva”.