Strax efter klockan 15.00 gick brandlarmet på Svenska kyrkans pastorsexpedition vid Majorsgatan i Tranås. Personalen kände också röklukt i korridorerna och på kontoren och lokalerna utrymdes.

Räddningstjänsten var snabbt på plats och började leta efter rökorsaken.

– Det kom från en överhettad kondensator på vinden, säger räddningschef Bertil Fång.

Om det inte hade upptäckts hade det kunnat leda till en brand, säger Bertil Fång.

– Då kan det bli så varmt att det börjar brinna i aggregatet som var i gång, så visst kunde det ha blivit en brand.

Men denna gång slutade det alltså väl.